بیننده گرامی، شما هم می توانید عکس ها و آثار صوتی و تصویری مورد علاقه خود را در نگاه به اشتراک بگذارید. لطفا از اینجا
(http://negahmedia.ir/member)
شروع کنید

خانه | شهر ها | روستاها | اماکن زیارتی | اماکن تاریخی | جاذبه های طبیعی | موزه ها | فرهنگ محلی | صنایع دستی | مشاهیر استانآرشیو روستاها (17)RSS

روستای فش
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
مدت ويدئو : 03:12
بازدید : 983
روستای کندوله
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
مدت ويدئو : 04:58
بازدید : 1510
روستای نروی
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1614
روستای کندوله
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2396
روستای سرخه دیزه
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
مدت ويدئو : 03:58
بازدید : 1234
روستای چرمله
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
مدت ويدئو : 05:00
بازدید : 1374
روستای سرخه دیزه
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
مدت پادکست : 3:21
بازدید : 1289
روستای گلین
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
مدت پادکست : 1:54
بازدید : 1562
روستای حریر
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
مدت پادکست : 3:17
بازدید : 1429
دهستان فش
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
مدت پادکست : 2:37
بازدید : 1311
روستای شمشیر
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
مدت پادکست : 3:23
بازدید : 1397
روستای چقاکلبعلی
روستاها
فرستنده : شبکه اصفهان
مدت ويدئو : 05:57
بازدید : 1266
طبیعت روستای چرمله سنقر
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
تعداد تصوير : 8
بازدید : 8515
روستای هجیج ( دره سبز )
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
تعداد تصوير : 12
بازدید : 5725
باینگان
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
مدت ويدئو : 05:01
بازدید : 2603
هجیج
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
مدت ويدئو : 01:18
بازدید : 2440
روستای هجیج
روستاها
فرستنده : نگاه
مدت ويدئو : 01:14
بازدید : 4377