بیننده گرامی، شما هم می توانید عکس ها و آثار صوتی و تصویری مورد علاقه خود را در نگاه به اشتراک بگذارید. لطفا از اینجا
(http://negahmedia.ir/member)
شروع کنید

خانه | شهر ها | روستاها | اماکن زیارتی | اماکن تاریخی | جاذبه های طبیعی | موزه ها | فرهنگ محلی | صنایع دستی | مشاهیر استانآرشیو روستاها (17)RSS

روستای فش
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
مدت ويدئو : 03:12
بازدید : 1021
روستای کندوله
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
مدت ويدئو : 04:58
بازدید : 1538
روستای نروی
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1652
روستای کندوله
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2444
روستای سرخه دیزه
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
مدت ويدئو : 03:58
بازدید : 1261
روستای چرمله
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
مدت ويدئو : 05:00
بازدید : 1401
روستای سرخه دیزه
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
مدت پادکست : 3:21
بازدید : 1336
روستای گلین
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
مدت پادکست : 1:54
بازدید : 1604
روستای حریر
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
مدت پادکست : 3:17
بازدید : 1468
دهستان فش
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
مدت پادکست : 2:37
بازدید : 1349
روستای شمشیر
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
مدت پادکست : 3:23
بازدید : 1436
روستای چقاکلبعلی
روستاها
فرستنده : شبکه اصفهان
مدت ويدئو : 05:57
بازدید : 1292
طبیعت روستای چرمله سنقر
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
تعداد تصوير : 8
بازدید : 8566
روستای هجیج ( دره سبز )
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
تعداد تصوير : 12
بازدید : 5773
باینگان
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
مدت ويدئو : 05:01
بازدید : 2637
هجیج
روستاها
فرستنده : کرمانشاه
مدت ويدئو : 01:18
بازدید : 2470
روستای هجیج
روستاها
فرستنده : نگاه
مدت ويدئو : 01:14
بازدید : 4409