بیننده گرامی، شما هم می توانید عکس ها و آثار صوتی و تصویری مورد علاقه خود را در نگاه به اشتراک بگذارید. لطفا از اینجا
(http://negahmedia.ir/member)
شروع کنید

خانه | شهر ها | روستاها | اماکن زیارتی | اماکن تاریخی | جاذبه های طبیعی | موزه ها | فرهنگ محلی | صنایع دستی | مشاهیر استانآرشیو روستاها (19)RSS

روستای لیقوان
روستاها
فرستنده : یزد
مدت ويدئو : 05:47
بازدید : 1409
روستای کندوان(انگلیسی)
روستاها
فرستنده : شبکه اصفهان
مدت ويدئو : 03:37
بازدید : 1790
روستای گنبرف
روستاها
فرستنده : آذربایجان شرقی
مدت پادکست : 1:44
بازدید : 1922
روستای گل آخور
روستاها
فرستنده : آذربایجان شرقی
مدت پادکست : 1:28
بازدید : 1741
روستای قلعه جوق
روستاها
فرستنده : آذربایجان شرقی
مدت پادکست : 2:54
بازدید : 2299
روستای آتش بیگ
روستاها
فرستنده : آذربایجان شرقی
مدت پادکست : 1:48
بازدید : 1552
روستای دوزال
روستاها
فرستنده : آذربایجان شرقی
مدت پادکست : 2:31
بازدید : 1374
روستای کندوان
روستاها
فرستنده : آذربایجان شرقی
مدت پادکست : 1:28
بازدید : 1143
روستای چراغیل
روستاها
فرستنده : آذربایجان شرقی
مدت پادکست : 2:28
بازدید : 1007
روستای پلکانی زنوزق
روستاها
فرستنده : آذربایجان شرقی
مدت پادکست : 5:03
بازدید : 2123
روستای زنوزق
روستاها
فرستنده : آذربایجان شرقی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2400
روستای اشتبین
روستاها
فرستنده : آذربایجان شرقی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2126
روستای اَویندین
روستاها
فرستنده : آذربایجان شرقی
مدت ويدئو : 03:28
بازدید : 3336
روستای اشتبین
روستاها
فرستنده : آذربایجان شرقی
مدت پادکست : 5:56
بازدید : 3395
روستای دوگیجان
روستاها
فرستنده : آذربایجان شرقی
مدت ويدئو : 04:19
بازدید : 3504
روستای چیچکلو
روستاها
فرستنده : آذربایجان شرقی
مدت ويدئو : 04:19
بازدید : 3845
روستای تاریخی کندوان
روستاها
فرستنده : آذربایجان شرقی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2622
روستای اشتبین
روستاها
فرستنده : مدير سايت
مدت ويدئو : 3:37
بازدید : 3926
روستای کندوان
روستاها
فرستنده : نگاه
مدت ويدئو : 05:21
بازدید : 5107