بیننده گرامی، شما هم می توانید عکس ها و آثار صوتی و تصویری مورد علاقه خود را در نگاه به اشتراک بگذارید. لطفا از اینجا
(http://negahmedia.ir/member)
شروع کنید

خانه | شهر ها | روستاها | اماکن زیارتی | اماکن تاریخی | جاذبه های طبیعی | موزه ها | فرهنگ محلی | صنایع دستی | مشاهیر استانآرشیو صنایع دستی (30)RSS

سیاه چادر یا دوار
صنایع دستی
فرستنده : ایلام
مدت پادکست : 2:19
بازدید : 1241
كریان
صنایع دستی
فرستنده : ایلام
مدت پادکست : 3:46
بازدید : 1286
خاتم‌سازى
صنایع دستی
فرستنده : ایلام
مدت پادکست : 2:06
بازدید : 1099
قلم‌زنی
صنایع دستی
فرستنده : ایلام
مدت پادکست : 1:37
بازدید : 1232
کپو بافی
صنایع دستی
فرستنده : ایلام
مدت پادکست : 1:10
بازدید : 1972
گبه بافی
صنایع دستی
فرستنده : ایلام
مدت پادکست : 1:54
بازدید : 1501
توف‌دلن
صنایع دستی
فرستنده : ایلام
مدت پادکست : 3:05
بازدید : 2069
اسپند بافی
صنایع دستی
فرستنده : ایلام
مدت پادکست : 1:34
بازدید : 2761
پوس ماس
صنایع دستی
فرستنده : ایلام
مدت پادکست : 3:49
بازدید : 1925
كرتله
صنایع دستی
فرستنده : ایلام
مدت پادکست : 3:31
بازدید : 1410
هگبه
صنایع دستی
فرستنده : ایلام
مدت پادکست : 4:08
بازدید : 958
هور
صنایع دستی
فرستنده : ایلام
مدت پادکست : 4:31
بازدید : 2074
خورجین
صنایع دستی
فرستنده : ایلام
مدت پادکست : 1:12
بازدید : 1506
پلاس
صنایع دستی
فرستنده : ایلام
مدت پادکست : 1:39
بازدید : 2119
قیطان دوزی
صنایع دستی
فرستنده : ایلام
مدت پادکست : 2:09
بازدید : 1808
چنته یا آینه دان
صنایع دستی
فرستنده : ایلام
مدت پادکست : 1:09
بازدید : 1737
قناویز
صنایع دستی
فرستنده : ایلام
مدت پادکست : 1:19
بازدید : 1571
مُنجوق دوزی
صنایع دستی
فرستنده : ایلام
مدت پادکست : 1:40
بازدید : 1410
ترکه بافی
صنایع دستی
فرستنده : ایلام
مدت پادکست : 2:45
بازدید : 1672
موج یا جاجیم بافی
صنایع دستی
فرستنده : ایلام
مدت پادکست : 2:49
بازدید : 1608
 1 2 >