بیننده گرامی، شما هم می توانید عکس ها و آثار صوتی و تصویری مورد علاقه خود را در نگاه به اشتراک بگذارید. لطفا از اینجا
(http://negahmedia.ir/member)
شروع کنید

خانه | شهر ها | روستاها | اماکن زیارتی | اماکن تاریخی | جاذبه های طبیعی | موزه ها | فرهنگ محلی | صنایع دستی | مشاهیر استانآرشیو آداب و رسوم محلی (42)RSS

مراسم سر درو
آداب و رسوم محلی
فرستنده : خراسان جنوبی
مدت پادکست : 0:56
بازدید : 1218
مراسم دکوش کردن
آداب و رسوم محلی
فرستنده : خراسان جنوبی
مدت پادکست : 1:32
بازدید : 1161
مراسم کاه گل کردن بام خانه
آداب و رسوم محلی
فرستنده : خراسان جنوبی
مدت پادکست : 0:55
بازدید : 1115
مراسم سر خرمن
آداب و رسوم محلی
فرستنده : خراسان جنوبی
مدت پادکست : 2:16
بازدید : 1162
مراسم علم‌ بندان
آداب و رسوم محلی
فرستنده : خراسان جنوبی
مدت پادکست : 1:54
بازدید : 929
مراسم حمام بران مادر و نوزاد
آداب و رسوم محلی
فرستنده : خراسان جنوبی
مدت پادکست : 0:56
بازدید : 1967
دایه در خراسان جنوبی
آداب و رسوم محلی
فرستنده : خراسان جنوبی
مدت پادکست : 1:55
بازدید : 1242
مراسم عقیقه نوزاد در خراسان جنوبی
آداب و رسوم محلی
فرستنده : خراسان جنوبی
مدت پادکست : 0:32
بازدید : 1445
چولی قزک
آداب و رسوم محلی
فرستنده : خراسان جنوبی
مدت پادکست : 1:45
بازدید : 1953
مراسم کفچلزی
آداب و رسوم محلی
فرستنده : خراسان جنوبی
مدت پادکست : 1:05
بازدید : 1342
مراسم یا عباس یا عباس
آداب و رسوم محلی
فرستنده : خراسان جنوبی
مدت پادکست : 0:59
بازدید : 1239
ازدواج در خراسان جنوبی
آداب و رسوم محلی
فرستنده : خراسان جنوبی
مدت پادکست : 4:34
بازدید : 1787
رمضان خوانی
آداب و رسوم محلی
فرستنده : خراسان جنوبی
مدت پادکست : 2:03
بازدید : 1256
شب خوانی (شوخوانی)
آداب و رسوم محلی
فرستنده : خراسان جنوبی
مدت پادکست : 1:50
بازدید : 1408
مراسم بارکشان
آداب و رسوم محلی
فرستنده : خراسان جنوبی
مدت پادکست : 1:34
بازدید : 1503
تحویل سال در خراسان جنوبی
آداب و رسوم محلی
فرستنده : خراسان جنوبی
مدت پادکست : 1:48
بازدید : 1047
مراسم کف زنی
آداب و رسوم محلی
فرستنده : خراسان جنوبی
مدت ويدئو : 05:03
بازدید : 3234
شب شش تولد فرزند
آداب و رسوم محلی
فرستنده : خراسان جنوبی
مدت پادکست : 1:49
بازدید : 3920
روضه هفت منبری
آداب و رسوم محلی
فرستنده : خراسان جنوبی
مدت پادکست : 1:39
بازدید : 1507
مراسم علم سلام
آداب و رسوم محلی
فرستنده : خراسان جنوبی
مدت پادکست : 2:19
بازدید : 2614
 1 2 3 >