بیننده گرامی، شما هم می توانید عکس ها و آثار صوتی و تصویری مورد علاقه خود را در نگاه به اشتراک بگذارید. لطفا از اینجا
(http://negahmedia.ir/member)
شروع کنید

خانه | شهر ها | روستاها | اماکن زیارتی | اماکن تاریخی | جاذبه های طبیعی | موزه ها | فرهنگ محلی | صنایع دستی | مشاهیر استانآرشیو اماکن تاریخی (92)RSS

قلعه سموران
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
مدت پادکست : 1:47
بازدید : 1354
تکیه قبه سبز کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1792
حمام گنجعلی خان (انگلیسی)
اماکن تاریخی
فرستنده : شبکه اصفهان
مدت ويدئو : 01:05
بازدید : 1971
صفه عزاخانه کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1495
مقبره خواجه اتابک کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2397
مدرسه محمودیه کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2415
ارگ بم (انگلیسی)
اماکن تاریخی
فرستنده : شبکه اصفهان
مدت ويدئو : 05:14
بازدید : 1752
باغ شاهزاده(انگلیسی)
اماکن تاریخی
فرستنده : شبکه اصفهان
مدت ويدئو : 05:04
بازدید : 1762
ارگ راین (انگلیسی)
اماکن تاریخی
فرستنده : شبکه اصفهان
مدت ويدئو : 05:09
بازدید : 1065
کاروانسرای وکیل کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 20
بازدید : 2139
قلعه اسفندقه
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمانشاه
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1179
تکیه مدیرالملک کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1567
قلعه دختر کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1412
کاروانسرای حاج مهدی کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1695
مدرسه علمیه ابراهیمیه
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2541
کاروانسرای لحاف دوزهای کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1355
یخدان زریسف کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1626
کاروانسرای گلشن کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2798
کاروانسرای میرزا حسین خان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1890
کارونسرای هندوهای کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1368
 < 1 2 3 4 5 >