بیننده گرامی، شما هم می توانید عکس ها و آثار صوتی و تصویری مورد علاقه خود را در نگاه به اشتراک بگذارید. لطفا از اینجا
(http://negahmedia.ir/member)
شروع کنید

خانه | شهر ها | روستاها | اماکن زیارتی | اماکن تاریخی | جاذبه های طبیعی | موزه ها | فرهنگ محلی | صنایع دستی | مشاهیر استانآرشیو اماکن تاریخی (95)RSS

قلعه سموران
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
مدت پادکست : 1:47
بازدید : 856
تکیه قبه سبز کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1112
حمام گنجعلی خان (انگلیسی)
اماکن تاریخی
فرستنده : شبکه اصفهان
مدت ويدئو : 01:05
بازدید : 1540
صفه عزاخانه کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1008
مقبره خواجه اتابک کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1681
مدرسه محمودیه کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1728
ارگ بم (انگلیسی)
اماکن تاریخی
فرستنده : شبکه اصفهان
مدت ويدئو : 05:14
بازدید : 1395
باغ شاهزاده(انگلیسی)
اماکن تاریخی
فرستنده : شبکه اصفهان
مدت ويدئو : 05:04
بازدید : 1397
ارگ راین (انگلیسی)
اماکن تاریخی
فرستنده : شبکه اصفهان
مدت ويدئو : 05:09
بازدید : 763
کاروانسرای وکیل کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1544
قلعه اسفندقه
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمانشاه
تعداد تصوير : 8
بازدید : 753
تکیه مدیرالملک کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1116
قلعه دختر کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 949
کاروانسرای حاج مهدی کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1181
مدرسه علمیه ابراهیمیه
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1907
کاروانسرای لحاف دوزهای کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 934
یخدان زریسف کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1146
کاروانسرای گلشن کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2039
کاروانسرای میرزا حسین خان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1189
کارونسرای هندوهای کرمان
اماکن تاریخی
فرستنده : کرمان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 927
 < 1 2 3 4 5 >