تاریخ سینما در مشهد

بازدید : 1987
14 تير 1391
100 / 0.6
 

سینما جادو بود. خیلی برای من جالب بود. من محیط سینما را دوست داشتم. فیلم و نور را می‌دیدیم. پرده‌ی بزرگی بود. سینما ملی ، اولین سینمای دائمی مشهد بود که بعداً به نام هما معروف شد. این عکس از اولین آپارات‌هایی در مشهد هست که در سینمای هما نصب شده بود. بعد از سینما هما، در سالن شیر و خورشید، سینمای شهرزاد را راه‌اندازی کردند. از 9 سینمایی که در گذشته در سالن ارگ بود، یک ساختمان هلال احمر باقی مانده است که در محل این سالن هلال احمر، سینما شهرزاد بود. این سینما تا سال 1340 دایر بود تا به افتتاح سینماهای جدید رسیدیم. در مکان شهرداری سابق مشهد، سینما کریستال درست کرده بودند که بعداً فرمانداری شد. ولی سینماهای اول همین‌ها بود. سینما مترو پل بود. یعنی سینما هما، ایران، فردوسی و سینمای شیر و خورشید بود. قبل از این‌که شیر و خورشید به سینما شهرزاد تبدیل شود، این 4تا سینماهای اصلی مشهد بودند. سینماداری شغل پر درآمدی شده بود. براساس اسناد موجود، بعدها هر 4تا5 سال در مشهد یک سینما تأسیس می‌شد. رادیو سیتی اولین سینمایی بود که در افتتاحیه‌‌اش حضور داشتم. انتهای کوچه درخیابان خسروی قرار داشت و اولین فیلم افتتاحیه‌ی آن سینما در سال 1307، گوهر فروشان مهتاب بود. بعد از آن سینما آسیا افتتاح شد. با فیلم بزن بریم هالیوود. تنها سینمایی بود که مخمل سورمه‌ای رنگی زده بود و قبل از نمایش فیلم این مخمل به آرامی کنار می‌رفت. جری لوییز و دین مارتین بازی می‌کردند. آن زمان ما دیگر هنرپیشه‌ها و کارگردان‌ها را می‌شناختیم. سال چهل، ابتدا سینمای مولآن روژ با فیلم جنگ در فضا افتتاح شد. یک سینمای دیگر هم ساخته شد. و آخر همان سال سینما سعدی با فیلم آتلانتیس افتتاح شد که برای مشهدی‌ها خیلی خاطره‌انگیز بود. همان جایی که الان کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارد. بعد از انقلاب تا زمانی که دایر بود، بهترین فیلم‌های تاریخ سینما، مثل در گرمای شب را ما در این سینما دیدیم و آقای شیخ‌زاده مالک این سینما، نمایندگی کمپانی‌های بزرگ خارجی را به‌عهده داشت. این عکس قبل از تغییر وضعیت سینمای سعدی به شکل کنونی است.

Cinema was magic. It was interesting to me. I loved movie environment. I saw the film and the light. It was a big screen. National cinema was the first permanent cinema in Mashhad, which later became known as Homa. This photo is from the first AParat in Mashhad, which had been installed in cinema Homa. After Homa cinema, in the lion and sun hall, they launched Shahrzad cinema. From 9 Cinemas in the past, in the Arg hall, a Red Crescent building is remained that cinema Shahrzad was in the the location of this Red Crescent hall. The cinema was opened up to 1340 until the opening of new cinemas. In place of the former municipality of Mashhad, there was the crystal cinema which then became the governor. But they were the first cinemas. There was the Metropol cinema. Means there were cinema Homa, Iran, Ferdowsi and the lion and sun. Before the lion and sun turned to the Shahrzad cinema, these were 4 main cinemas of Mashhad. Having cinema was a very high income job. According to available documents, then every 4 to 5 years a cinema was founded in Mashhad. Radio City was the first Cinema that I had attended in its opening. It was at the end of the alley in Khosravi Street and the first opening movie of 1307 was Moonlight jeweler. After that Asia cinema was opened. With the movie let's hit Hollywood. It was the only Cinema that had hung dark blue velvet curtain and before the film, this velvet went along slowly. Jerry Lewis and Dean Martin played. We knew actors and directors at that time. In 1340, initially, Mullen Rouge cinema was opened with the movie of war in space. Another cinema was made too. And at the end of that year, Saadi cinema was opened with Atlantis movie for the people of Mashhad that was very memorable. Where the Imam Khomeini Relief Committee (RA) is located now. After the revolution, until it was established, we saw best movies of cinema history at the cinema, as in the heat of the night. And Mr. Sheikh Zadeh owner of this cinema, had representatives of large foreign companies. This photo, is related to Saadi cinema before its status changes to the current situation.

مستند، گزارش
فرستنده : سیدمهدی مرتضوی (شبکه خراسان رضوی شبکه پایتخت معنوی ایران)رسانه های مرتبط