کماج

بازدید : 3542
28 اسفند 1389
100 / 5.6
 

کماج نان شیرینی است که ازآرد برنج و غیر آن و شکر پزند. شیرینی سنتی همدان کماج است.

فرهنگ ها، آداب و رسوم
فرستنده : فاطمه شعبانی (همدان)رسانه های مرتبط