کارشناس بلوط چینی

بازدید : 145
21 آذر 1400
100 / 2.3
 

در مناطق لر نشین به ویژه کهگیلویه و بویر احمد با توجه به اینکه شغل مردم کشاورزی و دامداری و کشت این منطقه گندم وبرنج است درباره کاشت وبرداشت این محصولات اشعار و سروده های عامیانه ی مختلفی در میان مردم رایج است که به صورت دسته جمعی یا منفرد خوانده می شود . از جمله مهمترین این آوا ها آوای بلوط است

فرهنگ ها، آداب و رسوم
فرستنده : حامد معصومی (کهگیلویه و بویراحمد)رسانه های مرتبط