شب نشینی در روستا سنجد

بازدید : 145
17 آذر 1400
100 / -8.3
 

یکی از هزاران سنت کمرنگ و یا فراموش شده شب نشینی است یاد آن روزی های که همسایه ها دور هم زیر کرسی جمع می شدند و هرکسی برای دیگری داستانی تعریف می کرد . پدران از کشاورزی ودامداری با یک دیگر می گفتند و مادران از اتفاقاتی که افتاده و از مشکلات کار در خانه ، بچه ها هم ازشیطنتهایشان در مدرسه تعریف می کردند. این ویدئو شب شب نشینی در روستا سنجد را به تصویر می کشد .

فرهنگ ها، آداب و رسوم
فرستنده : فاطمه جمالی (مازندران)رسانه های مرتبط