هوره دالگ

بازدید : 101
29 آبان 1400
100 / 10.7
 

تصنیف زیبای هوره دلگ هوره چر :علی فتحی تدوین :عمران جلیلیان شعر : بهادر مرادخانی

فرهنگ ها، آداب و رسوم
فرستنده : یوسف طاهری (ایلام)رسانه های مرتبط