پریسا افقری - جوان نخبه اصفهانی

بازدید : 79
23 آبان 1400
100 / -4.5
 

پریسا افقری ، دانشجوی دکترای تاریخ در دانشگاه اصفهان، نخبه علمی برتر دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 92-93 هستند. وی که به برنامه هشت بهشت دعوت شده بود ، گفتگوی جذابی در این برنامه داشت که با هم ببینیم.

نخبگان، مشاهير و هنرمندان
فرستنده : مریم میرحسینی (شبکه اصفهان)رسانه های مرتبط