راهکارهای روانی مدیریت بحران در افراد

بازدید : 82
22 آبان 1400
100 / 16.7
 

بحران ها و مشکلات هرچند بخشی از زندگی هستند اما همیشگی نیستند و بالاخره پس از مدت زمانی به پایان می رسند. بهترین راهکار برای عینیت بخشیدن به این اندیشه به خاطر آوردن مشکلات یا بحران های قبلی خود یا دیگران است و این که اکنون آن بحران ها پایان یافته و به خاطره تبدیل شده اند. به قول یک ضرب المثل عامیانه: چون می گذرد غم نیست. با این فکر آرامش خود را باز یابید و زندگی را از سر بگیرید. خانم زهره عباسی روانشناس کودک و خانواده راهکارهایی را برای مدیریت بحران بیان می کند.

عمومی
فرستنده : صداوسیمای مرکز قم (قم)رسانه های مرتبط