اهمیت بازی فیزیکی کودکان

بازدید : 53
22 آبان 1400
100 / 9.5
 

نسل امروز نسبت به نسل های گذشته کاهش فعالیت حرکتی شدیدی را دارد و این کاهش شدید حرکتی منجر به اختلالات اسکلتی عضلانی ، شناختی و یادگیری می شود

کودک، زن و خانواده
فرستنده : نسیم عزیزی (لرستان)رسانه های مرتبط