آخرین بازمانده

بازدید : 54
22 آبان 1400
100 / 0
 

مرشد سید مصطفی سعیدی، نقال و شاهنامه خوان پیشکسوت از جمله چهره های نامی عرصه نقالی و مداحی است در این ویدئو، مستندی کوتاه از ایشان می بینیم

نخبگان، مشاهير و هنرمندان
فرستنده : نسیم عزیزی (لرستان)رسانه های مرتبط