بازی محلی سه چوز

بازدید : 77
19 آبان 1400
100 / 4.2
 

بازیهای محلی استان کردستان

Local game of sea Choz

فرهنگ ها، آداب و رسوم
فرستنده : مهناز گلمحمدی (کردستان)رسانه های مرتبط