از قدیما بگو - فرهنگ مردم (زبان شناسی - لباس محلی - غذای محلی)

بازدید : 120
01 آبان 1400
100 / -8
 

اقوام مقیم در استان البرز فرهنگ مردم زبان شناسی گویش ها لباس های محلی غذاهای محلی

Relatives living in Alborz province People's culture Linguistics Dialects Local clothes local foods

فرهنگ ها، آداب و رسوم
فرستنده : مصطفی سیفی (مرکز البرز)رسانه های مرتبط