با جاری انتظار

بازدید : 41
25 مهر 1400
100 / -7.1
 

با جارى انتظار اثر سید‌ ‎مسعود پور سید‌ ‎آقایى، مبانى نظرى و راهبردى مهدویت و انتظار را بررسى كرده است. كتاب به زبان فارسی نوشته شده است.كتاب با مقدمه مؤلف كه متنى ادبى در عرض ارادت به امام زمان(عج) است، آغاز مى‌شود.مطالب در سیزده بخش، مباحثى هم چون مهدویت، مبانى و ضرورت آن را مطرح كرده و بعد از بیان وظایف منتظران و نهادهاى حكومت دینى، از عدالت مهدوى و ویژگى‌هاى دولت زمینه‌ساز ظهور حضرت حجت(عج) سخن به میان آمده است.

دانش و فناوری
فرستنده : فاطمه شعبانی (همدان)رسانه های مرتبط