مشکل داغ شدن تلفن همراه

بازدید : 36
24 مهر 1400
100 / 0
 

چیزهایی که در نرم افزار باعث داغ شدن دستگاه می شوند، استفاده بیش از حد تلفن همراه باعث می شود که تلفن همراه داغ شود. استفاده زیاد و داغ شدن تلفن همراه باعث کوتاه شدن طول عمر باطری می شود.اگر مصرف اینترنت به صورت فورجی تنظیم شده باشد. مصرف باتری را بالا می برد و باعث داغ شدن تلفن همراه می شود. باید اینترنت را از فورجی به تری جی تغییر داد. همچنین روشن بودن اینترنت دستگاه به طور مداوم باعث داغ شدن تلفن همراه می شود. نرم افزارهای داخل تلفن باعث می شود باتری تلفن همراه مصرف شود. مورد دیگر بحث نظافت گوشی همراه با ضدعفونی کننده هاست. نباید محلول ضد عفونی مستقیم روی گوشی همراره اسپری شود. باید محلول را روی پارچه اسپری نمود و بعد روی گوشی همراه کشید.

دانش و فناوری
فرستنده : معصومه مسعودنيا (قزوين)رسانه های مرتبط