نکات مربوط به سرقت مغازه ها

بازدید : 37
24 مهر 1400
100 / -4.5
 

در این ویدوئو راه حلهای برای پیشگیری از سرقت مغازه ها آموزش داده می شود

عمومی
فرستنده : نسیم عزیزی (لرستان)رسانه های مرتبط