آموزش جعبه کادویی با رنگ آکرلیک

بازدید : 39
24 مهر 1400
100 / -13.3
 

در این ویدوئو رنگ آمیزی جعبه کادویی با رنگ آکرلیک آموزش داده می شود

عمومی
فرستنده : نسیم عزیزی (لرستان)رسانه های مرتبط