حافظ

بازدید : 78
21 مهر 1400
100 / -4.2
 

آیت الله خامنه ای می فرمایند حافظ درخشان ترین ستاره فرهنگ فارسی بود هیچ شاعری به قدر حافظ در اعماق و زوایای جامعه و ذهن و دل ملت ما نفوذ نکرده است و حضور ندارد.

نخبگان، مشاهير و هنرمندان
فرستنده : روشنک شیخان (استان مرکزی)رسانه های مرتبط