تفاوت زبان عشق در مرد و زن

بازدید : 31
21 مهر 1400
100 / -6.3
 

زبان عشق در مردان و زنان تفاوت دارد برای زنان زبان عشق، زبان گفتگو است و زبان عشق در مردان قدردانی کردن از آنهاست در این ویدوئو در این باره صحبت می شود

کودک، زن و خانواده
فرستنده : نسیم عزیزی (لرستان)رسانه های مرتبط