آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم

بازدید : 136
11 مهر 1400
100 / 0
 

در این ویدئو فردی در کتابخانه از کتابدار درخواست کتاب خارجی یا کتابی که نویسنده ان خارجی است، می نماید. او قصد دارد این کتاب را در صفحه شخصی خود برای مطالعه دیگران معرفی نماید . در همان لحظه ،کودکی دنبال کتابی درباره ضرب المثلهای ایرانی و معنا و مفهوم انها است. فرد که خوشحالی و شوق کودک را در خواندن این نوع کتابها می بیند، تشویق می شود که به جای دنبال نمودن کتابهای خارجی، سعی نماید این کتابها را در صفحه شخصی خود معرفی نماید.

فرهنگ ها، آداب و رسوم
فرستنده : معصومه مسعودنيا (قزوين)رسانه های مرتبط