کارشناس آوای کار

بازدید : 121
29 شهريور 1400
100 / 0
 

آوا کار ، کلکی یا شالیکاری خواندن آوا ها و نواها در زمان انجام کار مخصوصا زمان شالیکاری خوانده میشد این آوا از گذشته به صورت گروهی خوانده میشد و سرگروه میخواند و بقیه افراد تکرار میکردند که این کار باعث اتحاد میشود آوازهای محلی كهگیلویه و بویراحمد استقبال جوانان و سایر قشرهای مردم این استان از آهنگ های محلی را موجب تقویت روحیه و مشوقی برای ادامه كار در این عرصه عنوان كرد.

فرهنگ ها، آداب و رسوم
فرستنده : حامد معصومی (کهگیلویه و بویراحمد)رسانه های مرتبط