تزئینات لباس محلی کُردی (سنجاق سینه)

بازدید : 187
06 شهريور 1400
100 / 3.4
 

تزئینات لباس محلی کُردی (سنجاق سینه)

Kurdish local costume decorations (brooch)

فرهنگ ها، آداب و رسوم
فرستنده : مهناز گلمحمدی (کردستان)رسانه های مرتبط