شاه و دزد و وزیر

بازدید : 178
03 شهريور 1400
100 / 3.6
 

این بازی خیلی ساده است با ابزار ساده انجام می شود. با یک قوطی کبریت و خودکار می توانید بازی را انجام بدهید. شروع بازی اینطور است که قطر و عرض کبریت را باید بنویسیم یک طرف وزیر و یک دزد و یک طرف شاه و طرف دیگر پوچ. بازی اینطور است که قوطی کبریت را باید بندازیم وقتی وزیر آمد شخصی که وزیر را آورد از بازی کنار می رود تا نفر بعدی دوباره کبریت را بندازد. 6 نفری که در بازی هستند باید کبریت را بندازند تا 3 نفر شروع کننده بازی انتخاب شوند 3 نفر در نقش شاه، دزد و وزیر و بقیه از بازی خارج می شوند. کسی که پوچ می آورد از بازی خارج می شود بعد از اینکه 3 نفر شاه، دزد و وزیر انتخاب شدند شاه و وزیر مشورت می کنند که با دزد چه کار کنند؟

King and thief and minister

فرهنگ ها، آداب و رسوم
فرستنده : مهناز گلمحمدی (کردستان)رسانه های مرتبط