تیران

بازدید : 162
03 شهريور 1400
100 / -2.5
 

ابتدا باید پایه هدف مشخص شود و یک تکه روی پایه هدف از پایه هدف ما باید 4 قدم دور شوند. هر کدام از بچه ها باید سکه ای داشته باشند این سکه ها به عنوان تیر در بازی شناخته می شود باید به طرف هدف یا سکه پایه انداخته شود. زمانی که تیرها انداخته شد فاصله نهایی با هدف باید یک وجب باشد و اگر اینطور نشد بازی را باخته ایم و باید از اول شروع کنیم. سکه اول که پرتاب شد و به نزدیکی هدف رسید باید منتظر پرتاب سکه بقیه اعضاء بود و نزدیکترین سکه به سکه هدف یا سکه اول برنده است و باید فاصله اون یک وجب باشد برنده اعلام می شود و به انتخاب خودش هر کدام از بچه را در نظر داشته باشد باید او را کولی بدهند. هدف این بازی شور و نشاط، قدرت دید، تمرکز و نشانه گیری دقیق است.

Tiran

فرهنگ ها، آداب و رسوم
فرستنده : مهناز گلمحمدی (کردستان)رسانه های مرتبط