آوای صید

بازدید : 252
27 تير 1400
100 / 10.3
 

آوای صید ، آوای محلی مردان لر کهگیلویه و بویر احمد است. که در گذشته در زمان رفتن به شکار برای شجاعت بیشتر خوانده میشد

فرهنگ ها، آداب و رسوم
فرستنده : حامد معصومی (کهگیلویه و بویراحمد)رسانه های مرتبط