قدرعافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید

بازدید : 249
09 تير 1400
100 / 1.5
 

ضرب المثل "قدرعافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید" تهیه شده در سیمای کرمان

proverbkerman

فرهنگ ها، آداب و رسوم
فرستنده : سید عباس فریزنی گوهری (کرمان)رسانه های مرتبط