حکایت طبیب و درد شکم

بازدید : 267
05 بهمن 1399
100 / 1.6
 

حکایت طبیب و درد شکم راوی : یحی دیوانی تتهیه کننده و کارگردان : مهدی رئیسی مجری طرح و دستایر تهیه : حسین قره قاش تدوینگر : مهرداد خامسی تصویربرداران : حمید اسماعیل پور – عباس تیموری صدا بردار : ولی ا... اسماعیل پور نور پرداز : حمید اسماعلی پور

Doctor's story and abdominal pain

فرهنگ ها، آداب و رسوم
فرستنده : سید مرتضی موسوی (گلستان)رسانه های مرتبط