شهرستان باغملک

بازدید : 100
08 خرداد 1398
100 / -8.3
 

باغ‌ملك یكی از شهرستان‌های تازه تاسیس استان خوزستان است و تاریخ آن با تاریخ نواحی شمالی استان خوزستان درآمیخته است. آورده‌اند كه‌باغ‌ملك نخست باغی پهناور و متعلق به حكم‌ر‌ان آن منطقه بوده كه رفته‌رفته آباد و گسترده شده و به صورت شهركی در آمده‌است. شهرستان باغ‌ملك یكی از شهرستان‌های استان خوزستان است كه در خاور این استان قرار دارد و از شمال به ایذه از جنوب به شهرستان رامهرمز از باختر به بخش ملاتانی و ازخاوربه استان چهارمحال و بختیاری (شهرستان لردگان) محدود می شود. مركز این شهرستان باغ‌ملك است كه در 49 درجه و 53 دقیقه طول جغرافیایی و 31 درجه و 31 دقیقه عرض جغرافیایی و ارتفاع 719 متری از سطح دریا واقع شده است. براساس سرشماری سال 1375 جمعیت شهرستان باغ‌ملك 90106 نفر برآورد شده است.

ايران، طبيعت و صنايع دستی
فرستنده : . . (صدا و سیمای مرکز خوزستان)رسانه های مرتبط