مصطفی ادبی

بازدید : 45
21 مهر 1400
100 / -4.5
 

پهلوانِ رادمرد، عارف بزرگ، شادروان مصطفی ادبی، مردی از تبار پاكان و دلیران، به سال ١٣٠٣ در كرمانشاه و در محله جوانشیر متولد شد . مادرِ بزرگوارِ ایشان "طوطی خانم" اولین طبیبِ زن در كرمانشاه بود كه بسیاری از بزرگانِ قدیمِ كرمانشاه، همچون سپهبد بدره ای ، احمد قبائیان، علی اشرف درویشیان، علی آقا جاویدان ، عبدالعلی مدلل و... تحت طبابتِ "طوطی خانم" به دنیا آمدند، كه سالها بعد، علی اشرف درویشیان، نویسنده شهیر كرمانشاهی، در كتاب "سالهای ابری" به ستایش از این شیر زنِ كلهر پرداخت . مصطفی در دامانِ چنین مادری رشد كرد و به جوانی رعنا و رادمردی تمام عیار تبدیل شد

مجموعه : نخبگان، مشاهير و هنرمندان
ارسال کننده: مسلم کوثری (کرمانشاه)
کلمات کليدي :رسانه های مرتبط