میهن ای میهن - عقیلی

بازدید : 54
10 مهر 1400
100 / 32.3
 

میهن ای میهن – میهن ای میهن تنیده یاد تو – تنیده یاد تو در تار و پودم میهن ای میهن – میهن ای میهن بود لبریز از - عشقت وجودم میهن ای میهن – میهن ای میهن تنیده یاد تو – تنیده یاد تو در تار و پودم بود لبریز از - عشقت وجودم تو بودم کردی از نابودی با مهر پروردی - تو بودم کردی از نابودی با مهر پروردی صدای نام تو – صدای نام تو بود و نبودم – صدای نام تو بود و نبودم میهن ای میهن – میهن ای میهن به هر مجلس به هر زندان – به هر شادی به هر ماتم به هر مجلس به هر زندان – به هر شادی به هر ماتم به هر حالت که بودم با تو بودم ...

Homeland Homeland - Aghili

مجموعه : موسيقی، نماهنگ، مداحی
ارسال کننده: مهناز گلمحمدی (کردستان)
کلمات کليدي :رسانه های مرتبط