اطلاعاتی که در مورد ایران نمیدانیم!!!...

بازدید : 42
01 مهر 1400
100 / 0
 

وقتی دشمن بر روی موضوعی عکس العمل نشان میدهد یعنی نقطه ضعف و آسیب پذیری خودش را معرفی می کند. ترور 5 دانشمند هسته ای در این چند سال یعنی انرژی هسته ای کابوس دشمنان و این راه ادامه دارد... تهدید کنید تحریم کنید ترور کنید تسلیم نمی شویم

Information we do not know about Iran !!! ...

مجموعه : عمومی
ارسال کننده: مهناز گلمحمدی (کردستان)
کلمات کليدي :رسانه های مرتبط