آیت الله عبدالحسین فاضل گروسی

بازدید : 78
21 شهريور 1400
100 / 3.3
 

این بزرگوار در سال 259 ه.ش در شهر بیجار کردستان دیده به جهان گشود. پدر بزرگوار ایشان حضرت آیت الله شیخ علی صابونی کرمانشاهی از فقهای مبرّز و از شخصیتهای مورد اعتماد و مورد رجوع زمان خودش بوده است. حضرت آیت الله فاضل گروسی مدت 7 سال را در شهر بیجار درس طلبگی و درس دین را شروع کردندو بعد از اتمام 7 سال برای ادامه تحصیلات به شهر قزوین هجرت کردند. روح تشنه این عالم فرزانه به نجف اشرف که مهد علم و دریای خروشان و جوشان علم و فقهاهت و خردورزی در آن زمان بود هجرت کردند. مدت طولانی به مدت 32 سال در محضر علمای تراز اول آن زمان تلمّذ کردند. از آثار این بزرگوار: تجوید استدلالی - رساله تغنی در قرآن - مفردات الفاظ قرآن کریم - ورزش افکار - رد بر فرقه بابیه و بهائیه - جنگ المهمات - هر کسی کار خودش بار خودش - شرح قصیده فرزدق در مدح امام حسین(ع) - شرح المصباح المیز قیومی - مباحث گوناگون فقه و اصول و کلام و فلسفه - تلذ العیون (دیوان شعر)

Ayatollah Abdol Hossein Fazel Grossi

مجموعه : نخبگان، مشاهير و هنرمندان
ارسال کننده: مهناز گلمحمدی (کردستان)
کلمات کليدي :رسانه های مرتبط