رسم احسان در مراسم فاتحه خوانی اعراب خوزستان

بازدید : 368
29 تير 1400
100 / 10
 

احسان در زبان قوم عرب به معنای تراشیدن سر و ریش می باشد. بعد از سه روز از گذشت مراسم فاتحه خوانی و بعد از آنکه بزرگ قبیله سخنرانی و ابرازهمدردی و تشکر می کند آرایشگر را به منزل صاحب عزا برده و ریش چند تن از ریش سفیدان عشیره و همچنین صاحب عزا را کوتاه می نمایند که به این رسم در اعراب خوزستانی احسان گفته می شود.

مجموعه : فرهنگ ها، آداب و رسوم
ارسال کننده: مستوره زادمحمدی (صدا و سیمای مرکز خوزستان)
کلمات کليدي :رسانه های مرتبط