مراسم چاوشی خوانی در خراسان جنوبی

بازدید : 236
30 خرداد 1400
100 / 0
 

هنگامی که کسی به قصد زیارت کربلای معلی ویا مکه معظمه عازم سفر می شود در ابتدا در پشت بام چاووشی می خوانند تا مردم جمع شوند در هنگام جمع شدن مردم زائر از مردم حلالیت طلب می کند و مردم به استقبال او تا کیلومتر ها راه او را با روبوسی ومراسم خاصی بدرقه می کنند در این هنگام چاووش ها جلوی زائر با آواز خوشی اقدام به چاووشی خوانی می کنند شیوه خواندن چاووشی هم از این قرار است که وقت رفتن نوع مخصوص بهخودش را دارد و وقت برگشتن نیزنوع مخصوص به خودش تکرار می شود یعنی شیوه الفاظ و اشعاری که سروده می شود به نحوی است که گویای ایناست که زائر حالا عازم رفتن است یا هنگامبرگشتن زائر است .زائر وقتی که از خانه خارج می شود مراسم ولیمه و آش پشت پا در نظر می گیرد .ولیمه زائر بیشتر در هنگام برگشتن است و اهالی ودوستان واقوام وخویشان هنگام برگشتن سر راه زائر اقدام به هدیه از نوع گوسفند و گاو، بز و بزغاله می کنند. که قربانی می کنند سر راه زائر به این قصد که انشاء الله آنها هم در ثواب شریک باشند هنگامی هم که زائر برگشت در مکانی مثل حسینیه یا مسجد ،مردمی که به استقبال آمده اند از همه مردم به یک جا پذیرایی می شود اگراز مکه آمده باشد با تسبیح و اگر از کربلا آمده باشد با مهر خاک تربت حضرت سید الشهدا اهدا می شود پس از آن هم مراسم دعوتی بر گزار می شود و زائر به خانه اش می رود.

مجموعه : فرهنگ ها، آداب و رسوم
ارسال کننده: معصومه مسعودنيا (قزوين)
کلمات کليدي :رسانه های مرتبط