سید کریم امیری فیروزکوهی

بازدید : 480
04 دي 1398
100 / -0.9
 

سیدکریم امیری فیروزکوهی در فرح‌آباد فیروزکوه به سال ۱۲۸۹ متولد شد. پدرش سیدمصطفی‌قلی منتظم‌الدوله از رجال اروپارفته عهد مظفری و آشنا به تمدن جدید، و جد اعلایش امیرمحمدحسین‌خان سردار ازجمله فاتحان هرات و بانی دبستان خیریه ایتام در تهران بود که به دبستان فیروزکوهی مشهور است.

مجموعه : نخبگان، مشاهير و هنرمندان
ارسال کننده: فاطمه شعبانی (همدان)
کلمات کليدي :رسانه های مرتبط