دریاچه قالغانلو

بازدید : 132
14 مهر 1400
100 / 48.5
 

قالغانلو دریاچه ای فصلی است که در شرق روستای خان کندی شهرستان گرمی مغان استان اردبیل قرار دارد. وسعت دریاچه 5000 مترمربع می باشد. این دریاچه ازذوب شدن تدریجی برفهای کوه قبله داشی به وجود آمده و در فصل بهار وسعت آن افزایش می یابد. در فصل های خشک سال به خاطر افزایش تبخیر سطحی و مصرف آب آن توسط دامها و کشاورزان از وسعت آن کم می شود. بررسی اکولوژی طبیعی قالغانلو نشان می دهد که یک اکوسیستم با انواع موجودات آبزی در آن وجود دارد. همچنین این دریاچه مکان خوبی جهت پرورش انواع ماهیان سردآبی است.

مجموعه : ايران، طبيعت و صنايع دستی
ارسال کننده: اردبیل
کلمات کليدي :رسانه های مرتبط