رزمایش بیولوژیک شهدای سلامت - سنندج

بازدید : 55
10 مهر 1400
100 / 12.5
 

رزمایش بیولوژیک شهدای سلامت در شهر سنندج

مجموعه : عمومی
ارسال کننده: کردستان
کلمات کليدي :رسانه های مرتبط