تالاب زریبار میزبان لک لک‌های مهاجر

بازدید : 55
10 مهر 1400
100 / 5.6
 

لک لک‌های مهاجر به منظور زمستان گذرانی و جوجه آوری به کلنی‌های حاشیه تالاب بین المللی زریبار مریوان و روستاهای بیلو و دره تفی بازگشتند.

مجموعه : ايران، طبيعت و صنايع دستی
ارسال کننده: کردستان
کلمات کليدي :رسانه های مرتبط