رژه نیروهای آتش نشانی اصفهان

بازدید : 89
09 مهر 1400
100 / -3.3
 

رژه نیرو های آتش نشانی در اصفهان رژه خودرویی نیروهای آتش نشانی اصفهان صبح چهارشنبه ۰۷ مهر ۱۴۰۰_ توسط ۴ منطقه عملیاتی با ۴۵ دستگاه خودروی اطفائیه سبک و سنگین برگزار شد. سپس نیروهای آتش نشان با حضور در گلستان شهدا با آرمانهای شهدای ۸ سال دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.

مجموعه : مستند، گزارش
ارسال کننده: یزد
کلمات کليدي :رسانه های مرتبط