تصاویر ساختمان شهرداری رشت

بازدید : 41
04 مهر 1400
100 / -7.1
 

ساختمان شهرداری رشت ساختمان شهرداری و برج ساعت آن نماد شهر رشت میباشد. میدان شهرداری در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۵۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

مجموعه : عمومی
ارسال کننده: گيلان
کلمات کليدي :رسانه های مرتبط