مزرعه آفتابگردان اصفهان

بازدید : 130
26 شهريور 1400
100 / 8.8
 

مزرعه آفتابگردان اصفهان به شهریور و روزهای پایانی فصل تابستان که می‌رسیم مزارع آفتابگردان، مناظری وصف ناشدنی در منطقه گز و برخوار اصفهان و در مسیر شاهین شهر ایجاد می‌کنند. تصویر گل‌های آفتابگردان در کنار آبی آسمان یا در زمان غروب آفتاب بسیار چشم‌نواز است. در این مزارع دانه‌های روغنی آفتابگردان کشت می‌شود و برداشت آفتابگردان با فرارسیدن آخرین ماه تابستان و اوایل پاییز آغاز می‌شود. استان اصفهان، تقریباً ۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خود را به کاشت گیاهان دارای دانه‌های روغنی از جمله تخمه آفتابگردان اختصاص می‌دهد، که بیش از ۳۰ هزار تن، انواع دانه‌های روغنی در این استان برداشت می‌شود

مجموعه : گیاهان و جانوران
ارسال کننده: یزد
کلمات کليدي :رسانه های مرتبط