خط تولید واکسن برکت اینجاست

بازدید : 207
20 مرداد 1400
100 / -5.1
 

خط اول واکسن برکت با ظرفیت تولید بین ۳.۵ تا ۴ میلیون دوز، خط دوم ظرفیتی بین ۶ تا ۸ میلیون دوز و خط سوم کارخانه برکت، مجموعه‌ای با ظرفیت تولید ۱۶ تا ۲۰ میلیون دوز در ماه در حال تولید واکسن کرونا هستند.

مجموعه : دانش و فناوری
ارسال کننده: زنجان
کلمات کليدي :رسانه های مرتبط