گوراب محل امنی برای گورخر ایرانی

بازدید : 115
10 مرداد 1400
100 / 0
 

سایت پرورش گورخر ایرانی در منطقه گوراب شهرستان مهریز در استان یزد، سال‌هاست که راه‌اندازی شده تا ناجی این گونه نادر باشد. آمار گورخرهای ایرانی هم اکنون به ۴۶ رأس رسیده که پنج رأس آن در سایت محصور گوراب نگهداری می‌شوند.

مجموعه : گیاهان و جانوران
ارسال کننده: زنجان
کلمات کليدي :رسانه های مرتبط