سلام آفتابگردان به آفتاب

بازدید : 111
26 تير 1400
100 / 11.5
 

به اواخر تابستان که می رسیم مزارع آفتابگردان در مناطق مختلف کشور، دشت‌هایی زیبا را ایجاد می کنند .در مزارع آفتابگردان، دانه‌های روغنی آفتابگردان کشت می شود و برداشت آفتابگردان با فرارسیدن آخرین ماه تابستان و اوایل پاییز آغاز می‌شود.

مجموعه : گیاهان و جانوران
ارسال کننده: قم
کلمات کليدي :رسانه های مرتبط