آهنگری سنتی در گیلان

بازدید : 186
20 خرداد 1400
100 / 15.2
 

آهنگری سنتی از جمله هنرهای قدیمی و سنتی است که در کلاچای از چندین سال پیش از آن برای ساخت ابزار و ادوات کشاورزی ، دامداری و مایحتاج زندگی مردم استفاده می شود داس وسایل شخم زنی تبر چکش ساتور تیشه میخ طویله نعل ابزار بافت قالی انواع قیچی جوالدوز چفت حلقه میخ در قفل و سیخ تنور از جمله وسایل پرکاربرد زمان های قدیم بود که این هنرمندان چیره دست ابزار را تولید و با رونق به فروش می رساندند

مجموعه : دانش و فناوری
ارسال کننده: گيلان
کلمات کليدي :رسانه های مرتبط