مرکز علوم حیوانات آزمایشگاهی رویان

بازدید : 142
20 خرداد 1400
100 / -2.4
 

بخش علوم حیوانات آزمایشگاه رویان در اوایل دهه 70 شمسی با یک اتاق پرورش موش کوچک آزمایشگاهی (موش سوری) به صورت قراردادی در منطقه زعفرانیه تهران آغاز به کار کرد. همزمان با پیشرفت دیگر بخشهای پژوهشگاه رویان و افزایش نیاز پژوهشی کار بر روی حیوان زنده (In vivo) این بخش نیز با راه اندازی مراکز مختلف برای نگهداری حیوانات گوناگون توسعه پیدا کرد. هم اکنون این بخش با ارائه خدمات عمومی مانند نگهداری، پرورش و تولید انواع حیوان آزمایشگاهی و خدمات تخصصی دامپزشکی نظیر انجام انواع معاینات و درمانهای دوره ای، جراحی ها، خدمات پاراکلینیکی (رادیو لوژی، سونوگرافی) مدلسازی بیماری های مختلف، آموزش تخصصی دانشجویان و نظارت بر رعایت اصول اخلاقی کار بر روی حیوان آزمایشگاهی نقش بسیار مهمی را در انجام تحقیقات بالینی در پژوهشگاه رویان بر عهده دارد.

مجموعه : دانش و فناوری
ارسال کننده: زنجان
کلمات کليدي :رسانه های مرتبط