پادکست هاي مرتبط

آو خواردیه و رنگم له ناوه دیه
مدت پادکست : 4:20
بازدید : 104
پوشاک زنان جنوب خراسان
مدت پادکست : 2:54
بازدید : 134
سنت اطعام در غدیر
مدت پادکست : 3:12
بازدید : 115
آداب و رسوم عید قربان در چهارمحال و بختیاری
مدت پادکست : 3:47
بازدید : 145
مستند پوشاک زنان و مردان بختیاری
مدت پادکست : 5:37
بازدید : 138
پرنده هما در ادبیات
مدت پادکست : 1:20
بازدید : 197
مراسم ازدواج در خراسان شمالی
مدت پادکست : 4:19
بازدید : 143
سنت چاووشی خوانی
مدت پادکست : 5:38
بازدید : 192
پوشاک سنتی مردان جنوب خراسان
مدت پادکست : 4:19
بازدید : 177
بام اندود
مدت پادکست : 6:05
بازدید : 161
نگاهی به
مدت پادکست : 4:19
بازدید : 166
آثار حکیم سنایی غزنوی
مدت پادکست : 4:32
بازدید : 269
لباس های محلی گیلان، از گذشته تا امروز
مدت پادکست : 2:00
بازدید : 238
پارسی سره زبان فارسی
مدت پادکست : 4:35
بازدید : 256
موسیقی رومانو های قزوین
مدت پادکست : 2:50
بازدید : 306
لباس کردی زنانه
مدت پادکست : 5:17
بازدید : 522
غذای یکاوه کردستان
مدت پادکست : 4:51
بازدید : 453
خوشه‌های خشم
مدت پادکست : 1:49
بازدید : 195
رعایت حریم
مدت پادکست : 2:49
بازدید : 227
چل زدن اصطلاحی ترکی در گویش قهفرخی
مدت پادکست : 1:40
بازدید : 306
وریس بافی در چهارمحال و بختیاری
مدت پادکست : 1:23
بازدید : 361
غاز دادن اصطلاح ترکی درگویش قهفرخی
مدت پادکست : 2:35
بازدید : 414
اشوم کردن اصطلاحی در گویش قهفرخی
مدت پادکست : 2:08
بازدید : 258
شیردنگ آذین بند سیاه چادر بختیاری
مدت پادکست : 1:42
بازدید : 256
آیین کتل بندون در چهارمحال و بختیاری
مدت پادکست : 1:24
بازدید : 247
زبان کوردی
مدت پادکست : 3:28
بازدید : 242
لالایی کردی
مدت پادکست : 1:43
بازدید : 337
چاخ ناشور اصطلاح ترکی در چهارمحال و بختیاری
مدت پادکست : 1:26
بازدید : 253
سمنوی محلی کردها
مدت پادکست : 4:59
بازدید : 238
حکایت عافیت از زبان لقمان حکیم
مدت پادکست : 1:31
بازدید : 271
حکایت زندگی مادی سقراط
مدت پادکست : 1:43
بازدید : 264
قَصیده ترسائیه
مدت پادکست : 4:41
بازدید : 244
دفاع مقدس در شعر و ادبیات
مدت پادکست : 5:13
بازدید : 245
لباس زمستانی مردان کرد
مدت پادکست : 3:33
بازدید : 438
پشتند ژنانه (شال کمر زنانه)
مدت پادکست : 3:16
بازدید : 652
کراس ژنانه (لباس کردی زنانه)
مدت پادکست : 3:26
بازدید : 324
سیخمه (جلیقه)
مدت پادکست : 2:36
بازدید : 462
پشتند (شال)
مدت پادکست : 4:17
بازدید : 448
کلاو (کلاه)
مدت پادکست : 5:19
بازدید : 352
که وا پاتول
مدت پادکست : 4:45
بازدید : 473
رانک چوخه
مدت پادکست : 3:49
بازدید : 742
کلاش
مدت پادکست : 4:00
بازدید : 554
میزەرە
مدت پادکست : 3:14
بازدید : 583
باشلوخ چیست؟
مدت پادکست : 1:28
بازدید : 707
لباس محلی بانوان کرد خراسان
مدت پادکست : 2:59
بازدید : 594
سنت نو کردن لباس در عید
مدت پادکست : 2:10
بازدید : 824
خودکفایی پوشاک در قوم بختیاری
مدت پادکست : 4:25
بازدید : 1667
کفش در فرهنگ مردم بهبهان
مدت پادکست : 1:11
بازدید : 1947
رسم گلین گتمه
مدت پادکست : 0:39
بازدید : 1496
پیراهن بستکی
مدت پادکست : 2:53
بازدید : 2036
کندوره مردانه یا جیمه عربی
مدت پادکست : 3:50
بازدید : 1975
شی لا
مدت پادکست : 4:26
بازدید : 1949
کندوره
مدت پادکست : 2:41
بازدید : 2975
جومه
مدت پادکست : 2:06
بازدید : 1340
پیراهن قشمی
مدت پادکست : 2:21
بازدید : 1543
پیراهن بلوچی
مدت پادکست : 3:25
بازدید : 2948
آیین سقایی نیاسر کاشان
مدت پادکست : 1:27
بازدید : 1286
لباس محلی بلوچستان
مدت پادکست : 5:04
بازدید : 2677
لباس زنان سیستانی
مدت پادکست : 2:04
بازدید : 2284
پیراهن کمرچین
مدت پادکست : 3:30
بازدید : 1933
پشک
مدت پادکست : 2:50
بازدید : 1627
مکنا (جلبیل بستکی)
مدت پادکست : 2:02
بازدید : 1876
شلیته
مدت پادکست : 3:13
بازدید : 1666
لچک
مدت پادکست : 1:13
بازدید : 1897
نیمتنه (جلزقه)
مدت پادکست : 1:08
بازدید : 1759
جومه (جمه)
مدت پادکست : 2:01
بازدید : 1398
تمبان (تنگه تمبان)
مدت پادکست : 1:25
بازدید : 1853
کردین
مدت پادکست : 0:32
بازدید : 1236
کلاه خسروی
مدت پادکست : 0:57
بازدید : 1384
شلوار خوسی
مدت پادکست : 2:33
بازدید : 4373
شلوار بندری
مدت پادکست : 3:02
بازدید : 3095
شلوار بادله
مدت پادکست : 2:22
بازدید : 6482
ارنی
مدت پادکست : 1:33
بازدید : 1053
شلوار ودویی
مدت پادکست : 3:00
بازدید : 3285
چادر بندری
مدت پادکست : 3:12
بازدید : 3464
جلبیل
مدت پادکست : 2:54
بازدید : 4997
لباس محلی مردان خراسان جنوبی
مدت پادکست : 3:13
بازدید : 2429
قَتره
مدت پادکست : 1:27
بازدید : 2276
هبر
مدت پادکست : 1:04
بازدید : 1827
لباس زنان بویراحمدی
مدت پادکست : 2:20
بازدید : 3049
لباس محلی زنان خراسان جنوبی
مدت پادکست : 3:44
بازدید : 2634
گل ونی
مدت پادکست : 1:16
بازدید : 1860
سخمه
مدت پادکست : 1:16
بازدید : 2751
عروس گوله
مدت پادکست : 0:52
بازدید : 1466
شلوار دبیت
مدت پادکست : 0:52
بازدید : 3776
یلدا در ایلام
مدت پادکست : 4:17
بازدید : 1875
لباس محلی مردان بختیاری
مدت پادکست : 4:07
بازدید : 4011
می نا و لچک
مدت پادکست : 2:17
بازدید : 3549
برقع
مدت پادکست : 3:21
بازدید : 2406
لباس زنان ترکمن
مدت پادکست : 4:46
بازدید : 5519
زبان مردم گیلان
مدت پادکست : 3:17
بازدید : 2904
تویانا
مدت پادکست : 1:27
بازدید : 2146
جوراب پشمی
مدت پادکست : 1:41
بازدید : 4002
چموش
مدت پادکست : 1:36
بازدید : 1844
گیوه ملکی
مدت پادکست : 3:49
بازدید : 5328
چوقا
مدت پادکست : 1:45
بازدید : 2361
پاتوه
مدت پادکست : 4:05
بازدید : 1474
لباس زنان كرد
مدت پادکست : 3:07
بازدید : 3842
پوشاک قدیمی ایلام
مدت پادکست : 2:26
بازدید : 2473
لباس کردی
مدت پادکست : 6:24
بازدید : 3838
لباس زنان بختیاری
مدت پادکست : 4:48
بازدید : 5532
آوای جهاز برون
مدت پادکست : 5:07
بازدید : 2435